Budovanie vzťahu sám so sebou

 

Vzťah sám so sebou je jeden z najprimárnejších vzťahov aké môžeme vytvoriť, od neho sa totiž odvíjajú všetky ostatné vzťahy, ktoré v našom živote tvoríme. Preto Vás pozývam budovať a vylepšiť tento vzťah na sériu pravidelných stretnutí.

Ide o dlhodobú formu vzdelávania, kde budeme počas stretnutí pracovať na úrovni energetickej a samozrejme na úrovni vedomej. Po stretnutí bude mať každý účastník k dispozícii odporúčané akčné kroky, ktoré keď zavedie do praktického života môže pre seba získať okamžitú odozvu vylepšenia tohto vzťahu. Duchovno sa totiž deje v každom jednom dni, nie iba v meditácii. Každý deň sa svojím konaním rozhodujeme, či sa k sebe približujeme alebo naopak oddiaľujeme.

Na stretnutiach sa budeme spolu učiť, ako sa spojiť so svojou podstatou (dušou) a ako jej dať priestor na jej prejavenie sa v našom živote. Povieme si, ako narábať s predstavami, ktoré pramenia z nášho ega a zvyknú kafrať do agendy našej podstaty. Budeme sa venovať autenticite a naučíme sa, ako keď človek nasleduje svoje pocity priblíži sa tým viacej k sebe samému. Súčasťou stretnutí bude aj sprístupnenie autentických zdrojov pre seba a nastavenie optiky a vnímania v danej oblasti, podľa individuálneho smerovania Vašej podstaty.

Aké oblasti odzrkadľujú náš vzťah , ktorý máme sami so sebou si môžete pozrieť v tomto videu spoločne s 3 radami, ako OKAMŽITE zlepšiť tento vzťah. Takéto praktické rady za pomoci práce na energetickej úrovni počas stretnutí Vám napomôžu priblížiť sa viac k svojej podstate (duši).

Program stretnutí:

 1. Úvodné stretnutie: Energetická imunita- ako ostať vo svojom strede a začať vnímať svoje individuálne potreby- Prenastavenie poľa aby človek vedel efektívnejšie využiť svoj vlastný vnútorný zdroj energie, neplytval ním a predovšetkým aby sa stal nezávislým na vonkajších podmienkach a okolí.
 2. Daj priestor svojím pocitom, praktické cvičenia spolu s odporúčanými cvičeniami na doma.
 3. Vzťah k svojej životospráve ako zrkadlo vzťahu sám so sebou.
 4. Vzťah k priestoru ako dôležitý indikátor môjho vzťahu sám k sebe.
 5. Sebaprezentácia, autenticita a správanie voči môjmu okoliu. Okolie ako odraz môjho vnútra.
 6. Individuálne odporúčania od Vyššieho Ja pre potreby každého zúčastneného skupiny na ďalšie kroky budovania vzťahu sám so sebou.


Program sa môže meniť podľa individuálnych potrieb skupiny. Na stretnutiach sa preberá to, čo je v danom čase pre skupinu aktuálne prioritné z pohľadu Vyššieho Ja. Takto sa zabezpečí obsiahnutie aktuálneho nastavenia skupiny plus efektivita práce.

Termíny stretnutí pribudnú čoskoro.

Ide o dlhodobú formu vzdelávania kde sú možné 2 varianty.

 1. 3h stretnutie počas pracovného týždňa, 17,30-20,30, v intervale každé 2 týždne. Dĺžka celého programu 2,5mesiaca (6 stretnutí dokopy)
 2. 6h stretnutie (počas každej soboty obsiahneme 2 body programu), sobota 10,00-17,00, každá tretia sobota. 3 soboty dokopy na obsiahnutie celého programu.

Cena jedného stretnutia je 60 EUR

Cena za jednu sobotu je 120 EUR (zahŕňa 2 stretnutia)

Program sa berie ako celok, nie je teda možné navštíviť iba Vami vybraté stretnutia. V prípade vymeškania je možnosť náhrady daného stretnutia vždy na druhej forme programu (počas pracovného týždna alebo cez víkend).

Každé jedno stretnutie bude zamerané priamo na akčné kroky a zmeny, ktoré človek zavedie individuálne po stretnutí do svojho života. Počas našich stretnutí budete môcť v priamom prenose sledovať zmeny, ktoré nastali, keď tieto kroky aplikujete.

Pre praktické vysvetlenie toho, čo napríklad obnáša budovanie vzťahu sám so sebou v každodennosti života si prečítajte tento BLOG.

V prípade záujmu poprosím vyplniť prihláškový formulár spolu s uvedením varianty vzdelávania (počas pracovného týždňa alebo počas soboty)

Prihlásiť sa


„Život v súlade sám so sebou“

Kurz „Život v súlade sám so sebou“, vznikol na základe potreby napomôcť systému človeka tak, aby bolo preňho jednoduchšie začať životom kráčať v SÚLADE sám so sebou. S úrovňou duše, bez zbytočných nesprávnych odbočiek.

Na tomto seminári sa budeme venovať prenastaveniu systému (poľa) tak, aby človek vedel efektívnejšie využiť svoj vlastný vnútorný zdroj energie, neplytval ním a predovšetkým aby sa stal nezávislým na vonkajších podmienkach a okolí. Taktiež prostredníctvom práce s Vyšším Ja na energetickej úrovni poľa prenastavíme komunikáciu medzi jednotlivými vrstvami poľa , aby podnety , ktoré k nám prichádzajú boli pre nás zrozumiteľnejšie a tým pádom, aby sme sa vedeli orientovať v tom, čo je pre nás správne (v súlade) a naopak, čo nie je.

Cieľom kurzu je nastaviť svoj systém tak, aby boli vytvorené č najoptimálnejšie podmienky na život v súlade so svojou dušou.   

Čomu sa budeme na kurze venovať?

Prvú polovicu kurzu, sa budeme venovať predovšetkým vylepšeniu energetickej imunity nášho poľa a celkového systému, za účelom vytvorenia optimálnych podmienok pre život v súlade sám so sebou. Ťažko sa totiž vníma naša autentická cesta životom, ak máme náš systém presýtený cudzími energiami, presvedčeniami, filozofiami atď.

Nízka energetická imunita je problém, s ktorým sa stretáva veľká časť ľudí . Na poli človeka sa obvykle nachádzajú taktiež ako na fyzickom tele rôzne nezrovnalosti, chyby, pokrivenia a slabiny. Všetky tieto nezrovnalosti v poli človeka pôsobia ako slabé miesta a pozvánky pre okolité energie, aby mali prístup do nášho systému. Tak isto ako nízka imunita tela pôsobí, ako pozvánka pre rôzne baktérie a vírusy z okolia .Čo sa ale stane, ak do seba neustále nechávame prúdiť energie z okolia a k tomu ešte odovzdávame svoju vlastnú energiu na úkor seba?

Stávame sa energeticky poddimenzovaní, unavení a môže to viesť pomaly aj k zdravotným problémom. Nezostáva nám energia na nás samých. Tento nedostatok energie sa nakoniec prejavuje v celkovej kvalite našich vzťahov, fyzickej kondície a celkovej kvality života.

Viac o energetickej imunite si môžete prečítať TU.

V druhej polovici kurzu sa budeme učiť, ako tým, že sme upravili a zacelili svoje pole vieme využívať svoj vlastný vnútorný zdroj energie. Ako sa vieme spojiť so svojím stredom a načerpať z neho potrebnú energiu a zdroje potrebné pre náš život v súlade so svojou dušou.

Cieľom tohto semináru je nastaviť premenné systému človeka tak, aby mal čo najpriaznivejšie podmienky na život v súlade sám so sebou.

Benefity tohto kurzu:

 • Energetická imunita poľa, zacelenie, vyhladenie a vytvorenie harmonického celku poľa človeka- je to tým pádom lepšie prostredie na znemy, ktoré robíme na jemnohmotnej úrovni.
 • Naučíme sa, ako sa dá fungovať v tomto novom nastavení- ako si kumulovať vnútorný zdroj energie, a ako sa o túto imunitu starať z dlhodobého hľadiska
 • Na tomto seminári si umožníme pripomenúť dávno zabudnutú súladnú rovinu žitia a bytia, cez spístupnenie tohto pocitu😊
 • Zlepšením infraštruktúry medzi vrstvou hmoty a jemnohmotnou úrovňou sa deje to, že človek začne byť prirodzenejšie citlivejší na podnety zvonka
 • Lepšie prepojenie malých celkov do jedného harmonického celku Údržba a starostlivosť o svoje pole je veľmi dôležitá, tak isto ako starostlivosť o telo alebo dentálna hygiena:)
 • Spriechodnenie komunikačných dráh poľa za účelom lepšieho prenosu informácií, aby sa človek lepšie orientoval v rámci správnych krokov , tým správnym smerom (v súlade sám so sebou)

Pre koho je seminár určený:

 • Pre ľudí ktorí chápu nevyhnutnosť starostlivosti o svoje pole a jeho kondíciu
 • Pre ľudí, ktorí majú problémy s preciťovaním svojich vlastných pocitov
 • Pre ľudí, ktorí sa cítia energeticky poddimenzovane a je pre nich ťažké ostať sám sebou vo vypätých situáciách
 • Pre ľudí, ktorí si chcú vylepšiť celkové vnútorné prostredie, ktoré ma priamy vplyv aj na akúkoľvek energetickú prácu a zmeny, ktoré robíme na jemnohmotnej úrovni
 • Pre ľudí, ktorí chcú vedieť, ako sa spojiť so svojím stredom a so zdrojom, svojej energie.
 • Pre ľudí, ktorí chcú v takto ucelenom prostredí začať vnímať súladnú rovinu svojho života

Trvanie semináru:Sobota 10,00 – 16,30

Nedeľa 10,00 – 16,30

Termín: 01-02.12.2018

Miesto: CBI, Vysoká 26, Bratislava

Cena semináru: 180 EUR

Chcem sa prihlásiť

Referencie:

„Moja práca so svojim vnútrom na energetickej úrovni mi priblížili moje skutočné pocity a seba, zlepšila môj život. Seminár bol pre mňa ďalším posunom na mojej ceste k sebe a k svojim skutočným potrebám. Osobne som zažila víkend, ktorý mi priblížil úplne obyčajné bytie a posunul moje vnímanie reality a skutočnosti zase o krok ďalej. Naučila som sa veľa nového o energetickom, duchovnom svete a o jeho fungovaní a stretla som skvelých ľudí na rovnakej vlnovej dĺžke. Teší ma posun, ktorý mi tento kurz prináša do života.“ Judit

„Tento seminár mi pripomenul, čo je skutočná sloboda, a že sa absolútnu väčšinu času spútavam len sama. Nemusím meniť, aká som. Len potrebujem s úsmevom akceptovať, že druhí tomu, ako žijem, jednoducho nerozumejú a povzniesť sa nad to.Kto hovorí, že práve oni majú návod na život?“ Erika

„Tak ako každý z Vás aj ja som v živote hľadala niečo aj keď som presne nevedela, že čo. Cítila som, že v živote ide o niečom viac ako len preživať a byť tu. Vyskúšala som nesmierne veľa techník, smerov a ciest, ale stále tomu niečo chýbalo alebo som cítila, že to nie je ono. Rovnako sa to potom prejavovalo aj v mojom živote či už pracovnom alebo súkromnom. Mám na mysli ten pocit že NEkráčate tou správnou cestou a aj napriek tomu, že sa Vám plnia sny a ciele tak stále necítite súlad, alebo na druhej strane robíte niečo a stále sa nedarí… Veľakrát nám aj zdravie ukazuje, že nie sme na správnej ceste, ale my nepočúvame a môžem povedať, že ani ja som nebola výnimkou. Až keď som začala spolupracovať s Lenkou a zamerala sa na jednu cestu sebarozvoja, ktorá mi dáva zmysel a logiku tak som prišla na to, že toto je to čo som hľadala. Samozrejme, že som na začiatku svojej cesty, ale už teraz jej efekt vidím vo svojom živote a viem, že po tejto ceste sebarozvoja budem kráčat aj naďalej. Ale ako sa hovorí 1 x zažiť je viac ako 100 x počuť. “ Katka

2,728 total views, 6 views today