Sedenie 1: Vyššie Ja radí čo je pre Vás aktuálne dôležité

Zladenie toho čo práve v živote riešime, spolu s tým čo pokladá za dôležité naša duša (Vyššie Ja) je kľúčom k nadobudnutiu tej správnej perspektívy na naše každodenné prežívanie. Na tomto sedení sa venujeme čisto tomu, čo je pre Vás aktuálne k riešeniu podľa priorít, ktoré zadáva  Vaše Vyššie Ja. Ide o sedenie, na ktorom Vám sprostredkujem informácie od Vašej duše za účelom lepšieho zorientovania sa v aktuálnom dianí vo Vašom živote.

Ako sedenie prebieha

Na tomto sedení od Vás nebudem predom potrebovať žiadne informácie, okrem Vášho mena. Spolu s Vaším Vyšším Ja sa predom spojím a vyzistím, čo pokladá za prioritné a to si spolu na sedení preberieme. Povieme si aké témy stoja teraz v popredí. Zároveň sa budeme snažiť tieto zistenia zapracovať do aktuálneho diania Vášho života.

Na sedení si taktiež povieme aké kroky smerujúce k akcii či zmene Vašej pozornoti (na to čo je skutočne dôležité riešiť podľa Vášho Vyššieho Ja ) môžete podstúpiť. Zvyšok už je na Vás. Toto sedenie Vám prináša doplnenie informačnej roviny. Vyššie Ja navrhne kroky k zlepšeniu alebo zmenu stavu a ostatné je na Vašom rozhodnutí?a zapracovaní daných informácií do Vášho života. Informácie, ktoré Vám poskytnem môžu byť odlišné a môžu prísť ako rady a vysvetlenia týkajúce sa zmeny nejakého návyku, spôsobu či nazerania na témy, položenie si tých správnych otázok alebo aj vo forme odporúčania na fyzickej úrovni Vášho tela.  U každého je to individuálne a riešime na sedení iba to, čo je pre Vás z perspektívy Vyššieho Ja teraz relevantné.

  • Sedenie trvá 1-1,5h v závislosti od informácií, ktoré budeme spolu preberať.
  • Sedenie prebieha prostredníctvom Skypu.
  • Cena sedenia je 120 Eur.

Nech ste v akomkoľvek bode Vášho života a potrebovali by ste trošku naťuknúť kompas alebo lepšie pochopiť, kde sa nachádzate je toto sedenie vhodné práve pre Vás.

Dlhodobá forma tohto sedenia:

Toto sedenie je možné urobiť aj ako dlhodobú formu, kde sa budeme počuť cca raz do mesiaca. Na každom sedení dostanete od Vášho Vyššieho Ja návrhy na kroky k akcii a posunu. Tie následne aplikujete do Vášho života, počkáte na odozvu, ktorú Vám to dá a po mesiaci sa pozrieme na to, ako sa zmenili priority poprípade čo je pre vás relevantné teraz. Ide o dlhodobejší koncept sedení, kde si viete otestovať, ako sa zmení kvalita Vášho života, keď veci zmeníte podľa odporúčaní Vášho Vyššieho Ja v danom čase. Sedenia sú minimálne tri a v tomto prípade je ich cena 90Eur za sedenie.


Sedenie 2:  Sedenie na konkrétnu tému alebo problém, ktorý aktuálne riešite

Na tomto sedení zadáte Vy tému alebo problém, ktorý riešite a neviete si s ňím rady.

Sedenie sa venuje rozšíreniu informácii, v rámci Vami zadefinovanej témy. Váššho Vyššieho ja sa pýtam na konkrétne veci ohľadne Vášho problému. Vyššie Ja Vám poskytne pohľad na vec zo svojej perspektívy. Objasníme si aj to aké kroky navrhuje k riešeniu Vášho problému. Témy, ktoré na tomto sedení budeme preberať sa musia týkať výhradne Vás . Môže ísť o dlhodobé problémy, ktoré pociťujete alebo aj náhle zvraty v živote, ktoré by ste chceli lepšie uchopiť a nájsť v nich zmysel. Zdravotné problémy sú častokrát prejav akejsi témy na fyzickom tele a preto aj táto kategória problémov sem zapadá.

Ako sedenie prebieha:

Na sedení budem potrebovať krátky opis témy alebo problému, ktorý Vás v danom momente sprevádza. Ak máte doplňujúce otázky týkajúce sa Vášho problému môžete mi napísať aj tie.

  • Sedenie trvá 1-1,5h v závislosti od nášho rozhovoru.
  • Sedenie sa robí cez Skype.
  • Cena sedenia 120 Eur.

Moja úloha je pred sedením zistiť od Vášho Vyššieho Ja tieto informácie posunúť Vám ich, v pre Vás v pochopiteľnej forme.


Sedenie 3 : Mini sedenie

Mini sedenie je typ sedenia, ako sedenie číslo 1 (Vyššie Ja radí čo je pre Vás aktuálne dôležité) s tým rozdielom, že na tomto sedení sa bude preberať iba jedna priorita. Pôjde o prioritu, ktorú Vaše Vyššie Ja vníma ako najviac sa tlačiacu do popredia.

Ako sedenie prebieha:

Na tomto sedení od Vás nebudem predom potrebovať žiadne informácie, okrem Vášho mena. Spolu s Vaším Vyšším Ja sa predom spojím a vyzistím, akú vec pokladá za prioritnú a to si spolu na sedení preberieme.

Vašou úlohou bude si pred sedením(sami pre seba) zhrnúť, čomu všetkému teraz vo Vašom živote venujete pozornosť aby sme vedeli odporúčanie od Vášho Vyššieho Ja prakticky uchopiť a umiestniť ho vo Vašom aktuálnom dianí. Na sedení dostanete odporúčanie ako túto prioritu začať vnímať alebo jej dať vo Vašom živote priestor. Povieme si čo sú praktické kroky k tomu aby ste vedeli túto prioritu poňať a všímať si ako s ňou pracujete ďalej.

Odporúčanie od Vyššieho Ja môže prísť v akejkoľvek forme či už je to v správnych otázkach, ktoré si máte položiť, kroku k akcii, vo forme úlohy, vo forme sledovania svojich pocitov v nejakej konkrétnej situácii ale aj vo forme pomoci na fyzickej úrovni napríklad tým, že použijete nejaký prírodný doplnok.

  • Trvanie sedenia je 30-40minút v závislosti od informácií, ktoré budeme spolu preberať.
  • Sedenie sa robí cez Skype.
  • Cena sedenia je 60 EUR.

Viac o tom, čo všetko sa na sedení môžete dozvedieť a ako to prebieha nájdete v tomto krátkom blogovom článku: Čo sa môžem dozvedieť od môjho Vyššieho Ja v praxi ?

V prípade záujmu o sedenie stačí vyplniť prihláškový formulár nižšie. Do predmetu správy je treba napísať, o ktoré sedenie (1,2,3) máte záujem. Ďalej si spoločne dohodneme termín a platobné podmienky.

V prípade ak by ste chceli využiť telefonické spojenie môžete sa objednať na  0907 324 114.

Taktiež mi môžete napísať priamo na madudova.lenka@gmail.com


Chcem sa objednať na sedenie

 7,470 total views,  6 views today